Struktura Organizacyjna

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Kruklankach
Struktura Organizacyjna
Wersja z dnia

Struktura Organizacyjna

 

Wójt

 

Bartłomiej Kłoczko
 

tel.: 87 421 70 02 w. 32
pokój nr 7

wojt@kruklanki.pl

 

Sekretarz

 

Barbara Ginkowska

 

tel.: 87 421 70 02 w. 33
pokój nr 9

 

sekretarz@kruklanki.pl

 

Skarbnik

- Kierownik Referatu Finansowego -

 

Arkadiusz Słowik

 

tel.: 87 421 70 02 w. 38
pokój nr 6

 

arkadiuszslowik@o2.pl

REFERAT FINANSOWY

Z-ca Skarbnika Gminy

 • księgowość budżetowa;

 • ewidencja zapasu materiałów – magazyn;

 • naliczanie, wypłacanie wynagrodzeń i pochodnych;

 • naliczanie i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych;

 • składki z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

 

 

 

 

Marta Zabawska

 

tel.: 87 421 70 02 w. 40
pokój nr 5

ksiegowosc@kruklanki.pl

Inspektor d/s wymiaru należności pieniężnych i obsługi kasowej

 • wymiar podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osobom fizycznym oraz prawnym, środków transportu;

 • umorzenia, odroczenia i rozkładanie na raty podatków;

 • udzielanie ulg i zwolnień podatkowych;

 • wydawanie zaświadczeń.

 

 

 

 

Ewa Oryńczak

 

tel.: 87 421 70 02 w. 37
pokój nr 4

podatki@kruklanki.pl

podatkikruklanki@wp.pl

 

Podinspektor d/s windykacji należności

 • egzekucja należności;

 • zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze;

 • kontrola podatkowa.

 

Ewelina Gasińska

zastępstwo:

Patrycja Dmytryszyn

 

tel.: 87 421 70 02 w. 37
pokój nr 4

podatki@kruklanki.pl

podatkikruklanki@wp.pl

 

Inspektor d/s księgowości budżetowej

 • ewidencja i rozliczenie podatku VAT;

 • wystawianie faktur;

 • windykacja opłat za odprowadzane ścieki;

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych.

 

 

 

Ilona Szafranowska

 

tel.: 87 421 70 02 w. 40
pokój nr 5

ksiegowosc@kruklanki.pl

SAMODZIELNE I WIELOOSOBOWE STANOWISKA PRACY

Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

-     Urząd Stanu Cywilnego;

 • sprawy obywatelskie - ewidencja ludności;

 • dowody osobiste;

 • rejestr wyborców.

 

 

 

 

Monika Pawlik

 

tel.: 87 421 70 02 w. 45
pokój nr 2

usckruklanki@wp.pl

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej

 • gospodarka wodno-ściekowa;

 • nadzór nad cmentarzami wojennymi oraz komunalnym w Kruklankach,

 • zarządzanie drogami gminnymi;

 • oświetlenie uliczne;

 • organizowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami;

 • utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy;

 • organizacja robót publicznych, prac społecznie użytecznych oraz osób skazanych.

 

 

 

 

 

Magdalena Dąbrowska

 

tel.: 87 421 70 02 w. 35
pokój nr 11

gkmkruklanki@wp.pl

Inspektor d/s planowania przestrzennego, ochrony środowiska, inwestycji i zamówień publicznych

 • zamówienia publiczne;

 • planowanie przestrzenne;

 • wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenów;

 • ochrona środowiska;

 • zgłaszanie prac remontowych i występowanie o pozwolenie na budowę;

 • ochrona zabytków;

 • ochrona przeciwpożarowa i nadzór nad działalnością OSP.

 

 

 

 

Andrzej Pawlik

 

tel.: 87 421 70 02 w. 42
pokój nr 10

inwestycje@kruklanki.pl

 

Inspektor d/s gospodarki nieruchomościami, obronnych i wojskowych oraz zarządzania kryzysowego

 • gospodarowanie nieruchomościami;

 • wyceny, scalanie i podział nieruchomości;

 • wydawanie decyzji na wycinkę drzew;

 • obrona cywilna;

 • sprawy wojskowe;

 • zwalczanie szkód żywiołowych w rolnictwie;

 • łowiectwo i ochrona zwierzyny.

 

 

 

 

 

Krzysztof Żyndul

 

tel.: 87 421 70 02 w. 42
pokój nr 10

grunty@kruklanki.pl

 

Referent d/s obsługi rady i działalności gospodarczej

 • obsługa Rady Gminy i Komisji Rady Gminy;

 • ewidencja działalności gospodarczej;

 • ewidencja pól namiotowych, miejsc noclegowych oraz innych obiektów świadczących usługi hotelarskie;

 • wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

 • współpraca z organizacjami pozarządowymi;

 • stypendia szkolne.

 

 

 

 

 

Paulina Żytlińska

 

tel.: 87 421 70 02 w. 45
pokój nr 2

zytlinskakruklanki@wp.pl

Referent d/s organizacyjnych, kadr i oświaty,

Archiwista

 • obsługa sekretariatu;

 • sprawy kadrowe;

 • sprawy dot. oświaty (w tym: dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych, SIO, wychowanie przedszkolne – dotacje);

 • archiwum zakładowe.

 

 

 

Joanna Wasiuk

 

tel.: 87 421 70 02 w. 45
pokój nr 8

sekretariat@kruklanki.pl

kruklanki2@wp.pl

Inspektor d/s pozyskiwania środków pozabudżetowych, promocji gminy i informatyki

 • pozyskiwanie funduszy zewnętrznych; opracowywanie wniosków, rozliczanie i nadzór;

 • inwestycje - uzgadnianie dokumentacji;

 • promocja gminy;

 • obsługa informatyczna.

 

 

 

 

Krzysztof Szydłowski

 

tel.: 87 421 70 02 w. 36
pokój nr 12

gmina@kruklanki.pl

kruklanki2@wp.pl