Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Stawki podatkowe obowiązujące w 2019r.

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

Stawki podatkowe obowiązujące w 2019r.

 

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

W 2019 roku obowiązuje Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Kruklanki z dnia 21 listopada 2018 r.

 


 

Informacja w sprawie podatku od środków transportowych

W 2019 roku obowiązuje Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Kruklanki z dnia 21 listopad 2018 r.

 


 

Informacja w sprawie podatku rolnego

Podatek rolny- stawki na 2019 rok- według średniej ceny skupu żyta ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2018 r. (M.P. 2018 Poz. 1004)- 54,36 zł/q

  1. Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi-

    równowartość pieniężną 2,5 q żyta- 135,90 zł

  2. Podatek rolny od 1 ha gruntów pozostałych wynosi- równowartość pieniężną 5 q żyta- 271,80

 

Informacja w sprawie podatku leśnego

Podatek leśny- stawki na 2019 rok- według średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2018 r. ( M.P Poz. 1005) - 191,98 zł/ m3

Podatek leśny od 1 ha wynosi- 42,2356 zł