Obwieszczenia

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Kruklankach

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Kruklankach
logo bip gov
Obwieszczenia

Obwieszczenia

#Data PublikacjiTytułKategoriaStatus
 
121-12-2022Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Brożówka, gmina Kruklanki" PBO.6733.6.9.2022ObwieszczeniaAktualny
205-12-2022Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji "Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej Sn i nN na działkach 11/23,12, 13/98, 16, 38/8, 38/114, 38/148, 38/155, 38/156, 38/157 obręb Brożówka, Gmina Kruklanki" PBO.6733.7.2022ObwieszczeniaAktualny
326-10-2022Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Brożówka, gmina Kruklanki" PBO.6733.6.2022ObwieszczeniaAktualny
425-10-2022Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4" na działce 83 obręb Jeziorowskie - Gmina Kruklanki, PBO.6733.11.18.2021ObwieszczeniaAktualny
513-07-2022Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średnego napięcia SN 15KV, słupowej stacji transformatorowej w miejscowościach Jasieniec i Żabinka PBO.6733.2.2022ObwieszczeniaAktualny
621-06-2022Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4" na działce 83 obręb Jeziorowskie - Gmina Kruklanki, PBO.6733.11.2021ObwieszczeniaAktualny
720-06-2022Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego o uchyleniu decyzji SKO.73.71.2022 ObwieszczeniaAktualny
813-06-2022Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Przebudowa drogi powiatowej nr 1740N na odcinku Lipowo-Grądzkie KK.6733.1.2022ObwieszczeniaAktualny
923-02-2022Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu Inwestycji Celu Publicznego dla inwestycji Przebudowy drogi powiatowej nr 1740N na odcinku Lipowo-Grądzkie KW.903.2022ObwieszczeniaAktualny
1003-09-2021Obwieszczenie w sprawie wydania zmieniającej decyzji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV, lini kablowej nN 0,4 KV, WLZ i kontenerowej stacji transformatorowej w miejscowości Brożówka PBO.6733.1.15.2021ObwieszczeniaAktualny
1119-08-2021OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic Polnej i Dworcowej w KruklankachObwieszczeniaAktualny
1216-08-2021Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV, lini kablowej nN 0,4 KV, WLZ i kontenerowej stacji transformatorowej w miejscowości Brożówka PBO.6733.1.13.2021ObwieszczeniaAktualny
1315-05-2020Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji celu publicznego polegającego na przebudowie odcinka drogi powiatowej nt 1736N oraz drogi powitiowej nr 1734N w miejscowości Kruklanki PBO.6733.3.2020ObwieszczeniaAktualny
1410-04-2019Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 2/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Budowie sieci elektroenergetycznej kablowej doziemnej SN-15kV, nN-0,4 kV" - PBO.6733.2.2019ObwieszczeniaAktualny
1511-10-2018Obwieszczenie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 4.10.2018 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę trzech pomostów pływających - obręb Jeziorowskie i Przerwanki, Gmina Kruklanki.ObwieszczeniaAktualny
1618-01-2018Obwieszczenie Wójta Gminy Kruklanki z dnia 18.01.2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uchwały Rady Gminy Kruklanki w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Kruklanki ObwieszczeniaAktualny
1730-03-2017Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-rozbudowa cmentarza komunalnego w KruklankachObwieszczeniaAktualny
1816-06-2016Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kruklanki na lata 2016-2020ObwieszczeniaAktualny
1921-04-2016Obwieszczenie Wójta Gminy Kruklanki o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częsci obszaru Gminy Kruklanki obejmującego działki 234/1, 234/2, 236, 237/3, 237/11/, 267 obręb Kruklanki i 274/2 obręb Brożówka pod cmentarz komunalnyObwieszczeniaAktualny
Wyświetlone 1-19 z 19 rekordów.