Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Podatki i opłaty w roku 2021

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

Podatki i opłaty w roku 2021

Informacja w sprawie podatku rolnego:

Podatek rolny stawki za 2021 rok: według średniej ceny skupu żyta ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19.10.2020 r. (M.P Poz.982) – 58,55 zł/q

  1. Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi- równowartość pieniężną 2,5 q żyta – 146,38 zł.
  2. Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi- równowartość pieniężną 5 q żyta- 292,75 zł.

 

Informacja w sprawie podatku leśnego:

Podatek leśny stawki za 2021 rok: według średniej ceny skupu drewna ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20.10.2020 r. (M.P Poz.983) – 196,84 z/m3

  1. Podatek leśny od 1 ha wynosi – 43,3048 zł

 

 

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Informuje się, iż stawki w podatku od nieruchomości nie  uległy zmianie.

W 2021 roku obowiązuje Uchwała Nr X/93/2019 Rady Gminy Kruklanki z dnia 28 listopada 2019r.

 

 

 

Informacja w sprawie podatku od środków transportowych

Informuje się, iż stawki w podatku od środków transportowych nie  uległy zmianie.

W 2021 roku obowiązuje Uchwała Nr X/94/2019 Rady Gminy Kruklanki z dnia 28 listopada 2019r.