Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Cmentarz

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

Opłaty za ponowne użycie grobu do chowania zmarłego na cmentarzu komunalnym w Kruklankach

Zgodnie z Ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych Dz.U.2019.1473 t.j. z dnia 06.08.2019 r., po upływie 20 lat od pochówku grób może zostać ponownie użyty, chyba że jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenia i jednocześnie uiści opłatę przewidzianą za pochowanie zwłok.

Opłata za pochowanie, pochówek oraz przedłużenie terminu ważności grobu wynosi, zgodnie z Zarządzeniem Nr 34/2019 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 28 czerwca 2019 r. 205, 20 zł brutto.

W przypadku nie uregulowania w/w należności grób zostanie przeznaczony do pochowania kolejnej osoby.

Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Gminy w Kruklankach w BS Węgorzewo o/Kruklanki nr: 35 9348 0000 0397 0931 2000 0050

W tytule proszę wpisać imię i nazwisko zmarłego, datę zgonu, imię i nazwisko płatnika, adres płatnika.

 

Szczegółowych informacji udziela Pan Adam Całka, numer telefonu 87 421 70 02, wew. 35.

Informację można również znaleźć na stronie internetowej http://mogily.pl/kruklanki