Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

KOORDYNATOR DS. DOSTĘPNOŚCI

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy z dn. 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020. poz. 1062), podmiot publiczny zobowiązany jest wyznaczyć co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję koordynatora do spraw dostępności oraz opublikować na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej dane kontaktowe koordynatora do spraw. dostępności.


Koordynator do spraw dostępności
w Urzędzie Gminy w Kruklankach:

Andrzej Pawlik

nr tel. 87 421 70 02 wew. 42

inwestycje@kruklanki.pl


Koordynator do spraw dostępności przygotowuje plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, którego treść publikowana jest na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Plan na rzecz poprawy zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami przyjęty w Urzędzie Gminy w Kruklankach znajduje się poniżej jako załącznik.