Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Podatki i opłaty w roku 2020

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

Stawki podatkowe obowiązujące w 2020 r.

Informacja w sprawie podatku rolnego:

Podatek rolny stawki za 2020 rok: według średniej ceny skupu żyta ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18.10.2019 r. (M.P Poz.1017) – 58,46 zł/q

  1. Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi- równowartość pieniężną 2,5 q żyta – 146,15 zł.
  2. Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi- równowartość pieniężną 5 q żyta- 292,30 zł.

 

 

Informacja w sprawie podatku leśnego:

Podatek leśny stawki za 2020 rok: według średniej ceny skupu drewna ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18.10.2019 r. (M.P Poz.1018) – 194,24 z/m3

  1. Podatek leśny od 1 ha wynosi – 42,7328 zł

 

 

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Informuje się, iż stawki w podatku od nieruchomości uległy zmianie.

W 2020 roku obowiązuje Uchwała Nr X/93/2019 Rady Gminy Kruklanki z dnia 28 listopada 2019 r.

 

 

 

Informacja w sprawie podatku od środków transportowych

Informuje się, iż stawki w podatku od środków transportowych uległy zmianie.

W 2020 roku obowiązuje Uchwała Nr X/94/2019 Rady Gminy Kruklanki z dnia 28 listopada 2019 r.