Wersja obowiązująca z dnia

Statut Gminy

UCHWAŁA NR XXX/264/2018
RADY GMINY KRUKLANKI
z dnia 14 sierpnia 2018 r.
w sprawie Statutu Gminy Kruklanki

Załączniki