Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Organizacje pozarządowe-Konkursy

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

Wójt Gminy Kruklanki zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku