Wersja nieobowiązująca z dnia

INFORMACJA Wójta Gminy Kruklanki uprzejmie informuję, iż w związku z zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, został sporządzony spis wyborców i będzie udostępniony w: Urzędzie Gminy w Kruklankach

INFORMACJA

Wójta Gminy Kruklanki

  

       Na podstawie art.36 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 684)  uprzejmie informuję, iż w związku z zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, został sporządzony spis wyborców i będzie udostępniony w:

 

Urzędzie Gminy w Kruklankach

ul. 22 Lipca 10,  pokój Nr 2 (parter)

od dnia 17 czerwca 2020 r. do dnia 22 czerwca 2020 r.,

 od godz. 800 do godz. 1400

 

Każdy wyborca może sprawdzić czy został uwzględniony w spisie. Udostępnienie spisu następuje na wniosek osoby zainteresowanej .

Stosownie do art. 37 § 1 Kodeksu wyborczego, każdy może wnieść do Wójta Gminy reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu.

  

Wójt Gminy

                                                                                                                                                               /-/ Bartłomiej Kłoczko

Załączniki