Kategoria: Strategie, raporty, opracowania

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kruklanki - Wieś Kruklanki, teren zabudowy mieszkaniowej, mieszkalno-usługowej i rzemiosła nieuciążliwego