Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12018-05-21Zarządzanie 26/2018w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w KruklankachObowiązujący
22018-05-18Zarządzanie 25/2018w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w KruklankachObowiązujący
32018-05-08Zarządzanie 24/2018w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Kruklankach w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny Obowiązujący
42018-04-25Uchwała XXVIII/252/2018w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2018 – 2029Obowiązujący
52018-04-25Uchwała XXVIII/251/2018w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rokObowiązujący
62018-04-25Uchwała XXVIII/250/2018w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy KruklankiNieobowiązujący
72018-04-25Uchwała XXVIII/249/2018w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42, ust. 3 ustawy Karta NauczycielaNieobowiązujący
82018-04-24Zarządzanie 23/2018w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoObowiązujący
92018-04-24Zarządzanie 22/2018w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoObowiązujący
102018-04-24Zarządzanie 21/2018w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w KruklankachObowiązujący
Strona 1 z 98