Kategoria: Strategie, raporty, opracowania

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kruklanki - część wsi przy ul. 22 Lipca (zmiana części planu)