Stawki podatkowe obowiązujące w 2018r.

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

Stawki podatkowe obowiązujące w 2018r.

 

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Informuje się iż, stawki w podatku od nieruchomości nie uległy zmianie.

W 2018 roku obowiązuje nadal Uchwała Nr XVII/145/2016 Rady Gminy Kruklanki z dnia 09 listopada 2016 r.

 


 

Informacja w sprawie podatku od środków transportowych

Informuje się iż, stawki w podatku od środków transportowych nie uległy zmianie.

W 2018 roku obowiązuje nadal Uchwała Nr XVII/146/2016 Rady Gminy Kruklanki z dnia 09 listopada 2016 r.

 


 

Informacja w sprawie podatku rolnego

Podatek rolny- stawki na 2018 rok- według średniej ceny skupu żyta ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 r. (M.P. Poz. 958)- 52,49 zł/q

  1. Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi-

    równowartość pieniężną 2,5 q żyta- 131,23 zł

  2. Podatek rolny od 1 ha gruntów pozostałych wynosi- równowartość pieniężną 5 q żyta- 262,45

 

Informacja w sprawie podatku leśnego

Podatek leśny- stawki na 2018 rok- według średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 r. ( M.P Poz. 963) - 197,06 zł/ m3

Podatek leśny od 1 ha wynosi- 43,3532 zł