Rekrutacja do Szkół Podstawowych w roku szkolnym 2018/2019

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Kruklankach
Rekrutacja do Szkół
Wersja z dnia

Rekrutacja do Szkół Podstawowych w roku szkolnym 2018/2019

ZARZĄDZENIE NR 8/2018
WÓJTA GMINY KRUKLANKI
z dnia 31 stycznia 2018 r.


w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kruklanki


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 30 ust 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn.zm.) Wójt Gminy Kruklanki zarządza, co następuje:


§ 1.
1. Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do klas pierwszych szkół podstawowych – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
3. Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego i wzór oświadczeń potwierdzających dane kryterium oraz wzór potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do oddz. przedszkolnego/szkoły – zleca się do opracowania Dyrektorom Szkół Podstawowych w Boćwince i Kruklankach.


§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się:
1) Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Kruklankach;
2) Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Boćwince.


§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kruklankach oraz na tablicach ogłoszeń szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kruklanki.

 


                                                                                      Wójt Gminy Kruklanki
                                                                                       Bartłomiej Kłoczko

 

Załączniki