Wersja obowiązująca z dnia

WYKAZ Komisji Stałych Rady Gminy Kruklanki 2018 - 2023

RADA GMINY KRUKLANKI - VIII KADENCJA 2018-2023

WYKAZ CZŁONKÓW KOMISJI

 

Komisja rewizyjna

 

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

 

1

Grażewicz Barbara

Przewodnicząca

Komisji

2

Burzyńska Marta

Z-ca Przewodniczącej Komisji

 

3

Baniewski Mariusz

Członek Komisji

 

4

Bartczak Izabela

Członek Komisji

 

5

Soroń Bożena

Członek Komisji

 

 

 

Komisja skarg, wniosków i petycji

 

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

 

1

Chmielewski Wojciech

Przewodniczący Komisji

 

2

Burzyńska Marta

Z-ca Przewodniczącego Komisji

 

3

Kuczyńska- Andrzejczyk Malwina

Członek Komisji

 

 

 

Komisja budżetowo- gospodarcza

 

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

 

1

Małyj Mirosław

Przewodniczący Komisji

 

2

Grażewicz Barbara

Z-ca Przewodniczącego Komisji

 

3

Bazylewicz Mirosław

Członek Komisji

 

4

Chmielewski Wojciech

Członek Komisji

 

5

Kamińska Monika

Członek Komisji

 

6

Żygałło Tomasz

Członek Komisji

 

7

Żytliński Zbigniew

 

Członek Komisji

 

 

 

Komisja oświaty, kultury i turystyki

 

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko

 

1

Bartczak Izabela

Przewodnicząca

Komisji

2

Kuczyńska- Andrzejczyk Malwina

Z-ca Przewodniczącej Komisji

 

3

Baniewski Mariusz

Członek Komisji

 

4

Przyłucka Tamara

Członek Komisji

 

5

Soroń Bożena

Członek Komisji

 

6

Sulej Dorota

Członek Komisji