Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

Wydziały i stanowiska

Imię i nazwisko

Nr telefonu

Email

Komórka organizacyjna

Bartłomiej Kłoczko

(87) 421 70 02 w. 32

wojt@kruklanki.pl

Wójt Gminy

Barbara Ginkowska

(87) 421 70 02 w. 33

sekretarzkruklanki@wp.pl

Sekretarz

Arkadiusz Słowik

(87) 421 70 02 w. 38

arkadiuszslowik@o2.pl

Skarbnik

Marta Zabawska

(87) 421 70 02

ksiegowosc@kruklanki.pl

Zastępca Skarbnika

Ewa Oryńczak

(87) 421 70 02

podatkikruklanki@wp.pl

Inspektor - wymiar należności pieniężnych i obsługa kasowa

Ilona Szafranowska

(87) 421 70 02

ksiegowosc@kruklanki.pl

Inspektor - księgowość i VAT

Ewelina Gasińska

(87) 421 70 02

podatkikruklanki@wp.pl

podinspektor - windykacja należności pieniężnych

Monika Pawlik

(87) 421 70 02

usckruklanki@wp.pl

Z-ca Kierownika USC, sprawy obywatelskie

Paulina Żytlińska

(87) 421 70 02

zytlinskakruklanki@wp.pl

referent ds. obsługi rady i działalnosci gospodarczej

Joanna Chęćka

(87) 421 70 02

kruklanki2@wp.pl sekretariat@kruklanki.pl

referent ds. spraw organizacyjnych, kadry i oświaty

Krzysztof Żyndul

(87) 421 70 02

grunty@kruklanki.pl

Inspektor - gospodarka nieruchomościami, O.C. i zarządzanie kryzysowe

Magdalena Dąbrowska

(87) 421 70 02

gkmkruklanki@wp.pl

Podinspektor - gospodarka komunalno-mieszkaniowa, drogi, BHP i p.poż

Andrzej Pawlik

(87) 421 70 02

inwestycje@kruklanki.pl

Inspektor - planowanie przestrzenne, budownictwo i ochrona środowiska

Krzysztof Szydłowski

(87) 421 70 02

kruklanki2@wp.pl gmina@kruklanki.pl

Inspektor - pozyskiwanie środków pozabudżetowych, informatyka, promocja