Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski | wersja archiwalna

Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości

Numer zamówienia: ROL.271.1.2017

Status: Aktualne

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Sejny

TED/UZP: 424742-2017

Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup w ramach Projektu pt. „Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości”

Nr LT-PL-1R-070

Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020

 

Treść Zamówienia: "Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości"

 

Urząd Gminy Sejny : OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy : Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakości Nr LT-PL-1R-070 Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020