Zamówienia publiczne

#TrybData
ogłoszenia
Termin
składania
ofert
TytułStatus
 
1Nieograniczony2016-10-212016-11-04Budowa sieci wodociągowej łączącej dwie istniejące sieci wodociągowe DN 160 w miejscowości Kruklanki, Gmina Kruklanki oraz budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w KruklankachArchiwum
2Nieograniczony2017-03-012017-03-20Przebudowa ulicy Lipowej w miejscowości KruklankiArchiwum
3Nieograniczony2017-05-232017-06-09Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żywy - Gmina KruklankiRozstrzygnięte
4Nieograniczony2018-04-062018-04-24Przebudowa parkingu przy ścieżce edukacyjnej oraz ciągu pieszo- jezdnego w Kruklankach etap I i II wraz z budową oświetleniaAktualne
5Nieograniczony2018-01-222018-02-12Budowa Centrum sportowo - rekreacyjno - turystycznego w KruklankachRozstrzygnięte
6Nieograniczony2017-04-252017-05-10Przebudowa drogi gminnej (wewnętrznej) w miejscowości Jasieniec-Gmina KruklankiRozstrzygnięte
7Nieograniczony2018-02-052018-02-27Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wymianę instalacji c.o. w budynkach Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i sali gimnastycznej w KruklankachRozstrzygnięte
8Nieograniczony2016-06-202016-07-05Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipowo gmina KruklankiArchiwum
9Nieograniczony2016-08-172016-08-25Przygotowanie i dostawa posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Kruklanki w roku szkolnym 2016/2017Archiwum
10Nieograniczony2017-08-292017-10-06Wspólne działania służb ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa w celu poprawy jakościZakończone
Strona 1 z 2