Kategoria: Oświadczenia majątkowe za rok 2017

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2017