Kategoria: Protokoły z sesji

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

Protokół Nr XXVII/2018 z posiedzenia Rady Gminy Kruklanki z dnia 19.03.2018