Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
712017-03-28Uchwała XX/178/2017w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę KruklankiObowiązujący
722017-03-28Uchwała XX/177/2017w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Kruklanki jest organem prowadzącymObowiązujący
732017-03-28Uchwała XX/176/2017w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnegoObowiązujący
742017-03-28Uchwała XX/175/2017w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, odnoszącego się do powierzenia Gminie Kruklanki prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennychObowiązujący
752017-03-28Uchwała XX/174/2017w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowejObowiązujący
762017-03-28Uchwała XX/173/2017w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionychObowiązujący
772017-03-28Uchwała XX/172/2017w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w KruklankachObowiązujący
782017-02-14Uchwała XIX/171/2017w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2017-2021Obowiązujący
792017-02-14Uchwała XIX/170/2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.Obowiązujący
802017-02-14Uchwała XIX/169/2017w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacjiObowiązujący
Strona 8 z 48