Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
612017-02-03Zarządzenie 10/2017w sprawie planu dofinansowania w 2017 roku poszczególnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, na które dofinansowanie jest przyznawaneObowiązujący
622017-02-01Zarządzenie 9/2017w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń SocjalnychObowiązujący
632017-01-24Zarządzenie 8/2017w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoObowiązujący
642017-01-24Zarządzenie 7/2017w sprawie powołania Komisji KonkursowejObowiązujący
652017-01-16Zarządzenie 6/2017w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów AlkoholowychObowiązujący
662017-01-16Zarządzenie 5/2017w sprawie powołania pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomaniiObowiązujący
672017-01-16Zarządzenie 4/2017w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017r.Obowiązujący
682017-01-04Zarządzenie 3/2017w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Kruklanki w 2017r.Obowiązujący
692017-01-04Zarządzenie 2/2017w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Kruklanki w 2017r.Obowiązujący
702017-01-04Zarządzenie 1/2017w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko urzędniczeObowiązujący
Strona 7 z 47