Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
612017-06-14Uchwała XXI/188/2017w sprawie sprzedaży nieruchomościObowiązujący
622017-06-14Uchwała XXI/187/2017w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowejObowiązujący
632017-06-14Uchwała XXI/186/2017w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kruklanki z tytułu wykonania budżetu za 2016 rokObowiązujący
642017-06-14Uchwała XXI/185/2017w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rokObowiązujący
652017-03-28Uchwała XX/184/2017w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-MazurskiegoObowiązujący
662017-03-28Uchwała XX/183/2017w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi GiżyckiemuObowiązujący
672017-03-28Uchwała XX/182/2017w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2017-2029Obowiązujący
682017-03-28Uchwała XX/181/2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.Obowiązujący
692017-03-28Uchwała XX/180/2017w sprawie sprzedaży nieruchomościObowiązujący
702017-03-28Uchwała XX/179/2017w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kruklanki w 2017roku"Obowiązujący
Strona 7 z 48