Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Numer aktu: Uchwała X/78/2015

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy Kruklanki

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2016r.

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Status: Nieobowiązujący

Załączniki: