Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.

Numer aktu: Uchwała IX/77/2015

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy Kruklanki

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego

Status: Nieobowiązujący

Załączniki: