Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
512017-03-28Uchwała XX/180/2017w sprawie sprzedaży nieruchomościObowiązujący
522017-03-28Uchwała XX/179/2017w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kruklanki w 2017roku"Obowiązujący
532017-03-28Uchwała XX/178/2017w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę KruklankiObowiązujący
542017-03-28Uchwała XX/177/2017w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Kruklanki jest organem prowadzącymObowiązujący
552017-03-28Uchwała XX/176/2017w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnegoObowiązujący
562017-03-28Uchwała XX/175/2017w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, odnoszącego się do powierzenia Gminie Kruklanki prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennychObowiązujący
572017-03-28Uchwała XX/174/2017w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowejObowiązujący
582017-03-28Uchwała XX/173/2017w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionychObowiązujący
592017-03-28Uchwała XX/172/2017w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w KruklankachObowiązujący
602017-02-14Uchwała XIX/171/2017w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2017-2021Obowiązujący
Strona 6 z 46