Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

w sprawie zasad i trybu umarzania należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Numer aktu: Uchwała VIII/54/2015

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy Kruklanki

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Status: Nieobowiązujący

Załączniki: