Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
412017-08-18Zarządzenie 44/2017w sprawie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruklanki w pierwszym półroczu 2017r.Obowiązujący
422017-08-18Zarządzenie 43/2017w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2017r.Obowiązujący
432017-08-11Zarządzenie 42/2017w sprawie powołania komisji egzaminacyjnejObowiązujący
442017-08-08Zarządzenie 41/2017w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w I przetargu nieograniczonym Obowiązujący
452017-08-08Zarządzenie 40/2017w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegoObowiązujący
462017-08-07Zarządzenie 39/2017w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w KruklankachObowiązujący
472017-07-18Zarządzenie 38/2017w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w KruklankachObowiązujący
482017-07-18Zarządzenie 37/2017w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w I przetargu nieograniczonym.Obowiązujący
492017-07-18Zarządzenie 36/2017w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowejObowiązujący
502017-07-14Zarządzenie 35/2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.Obowiązujący
Strona 5 z 49