Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

w sprawie: autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2015 rok.

Numer aktu: Zarządzenie 76/2014

Rodzaj aktu: Zarządzenia Wójta

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2014-12-15

Status: Obowiązujący

Załączniki: