Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2014–2021.

Numer aktu: Uchwała II/7/2014

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy Kruklanki

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2014-12-08

Status: Obowiązujący

Załączniki: