Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

Numer aktu: Uchwała II/6/2014

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy Kruklanki

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Obowiązujący

Załączniki: