Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.

Numer aktu: Uchwała II/5/2014

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy Kruklanki

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r.

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Obowiązujący

Załączniki: