Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Kruklanki

Numer aktu: Uchwała VI/39/2011

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy Kruklanki

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2011-06-10

Status: Obowiązujący

Załączniki: