Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
312017-11-23Uchwała XXIV/218/2017w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodęNieobowiązujący
322017-11-23Uchwała XXIV/217/2017w sprawie sprzedaży nieruchomościObowiązujący
332017-11-23Uchwała XXIV/216/2017w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłuObowiązujący
342017-11-23Uchwała XXIV/215/2017w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na terenie Gminy Kruklanki na rok 2018Obowiązujący
352017-11-23Uchwała XXIV/214/2017w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kruklanki na 2018 rokNieobowiązujący
362017-09-05Uchwała XXIII/213/2017w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2017-2029Obowiązujący
372017-09-05Uchwała XXIII/212/2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rokObowiązujący
382017-09-05Uchwała XXIII/211/2017w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie CzerskObowiązujący
392017-09-05Uchwała XXIII/210/2017w sprawie rozszerzenia cmentarza komunalnego w KruklankachObowiązujący
402017-09-05Uchwała XXIII/209/2017w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnychObowiązujący
Strona 4 z 48