Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kruklanki z tytułu wykonania budżetu za 2010r.

Numer aktu: Uchwała VI/37/2011

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy Kruklanki

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2011-06-10

Status: Obowiązujący

Załączniki: