Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
112017-11-23Uchwała XXIV/220/2017w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy KruklankiNieobowiązujący
122017-11-23Uchwała XXIV/219/2017w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzanie ściekówObowiązujący
132017-11-23Uchwała XXIV/218/2017w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodęNieobowiązujący
142017-11-23Uchwała XXIV/217/2017w sprawie sprzedaży nieruchomościObowiązujący
152017-11-23Uchwała XXIV/216/2017w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa służebności przesyłuObowiązujący
162017-11-23Uchwała XXIV/215/2017w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na terenie Gminy Kruklanki na rok 2018Obowiązujący
172017-11-23Uchwała XXIV/214/2017w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kruklanki na 2018 rokNieobowiązujący
182017-09-05Uchwała XXIII/213/2017w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2017-2029Obowiązujący
192017-09-05Uchwała XXIII/212/2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rokObowiązujący
202017-09-05Uchwała XXIII/211/2017w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie CzerskObowiązujący
Strona 2 z 46