Akty prawne

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2018 – 2029

Numer aktu: Uchwała XXVIII/252/2018

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy Kruklanki

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Załączniki: