Akty prawne

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Kruklanki

Numer aktu: Uchwała XXVIII/250/2018

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy Kruklanki

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie w 14 dni po ogłoszeniu w dzienniku ustaw

Status: Nieobowiązujący

Załączniki: