Akty prawne

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kruklankach

Numer aktu: Zarządzanie 21/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Wójta

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Załączniki: