Akty prawne

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora szkoły

Numer aktu: Zarządzanie 19/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Wójta

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Załączniki: