Akty prawne

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer aktu: Zarządzanie 18a/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Wójta

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Załączniki: