Akty prawne

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w II przetargu

Numer aktu: Zarządzanie 17/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Wójta

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Załączniki: