Akty prawne

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Kruklanki w 2018 roku

Numer aktu: Zarządzenie 60/2017

Rodzaj aktu: Zarządzenia Wójta

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Załączniki: