Akty prawne

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

w sprawie łącznego rozpatrywania petycji

Numer aktu: Zarządzenie 59/2017

Rodzaj aktu: Zarządzenia Wójta

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Załączniki: