Akty prawne

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Gminy w Kruklankach

Numer aktu: Zarządzenie 58/2017

Rodzaj aktu: Zarządzenia Wójta

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Załączniki: