Akty prawne

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2018-2029

Numer aktu: Zarządzenie 54/2017

Rodzaj aktu: Zarządzenia Wójta

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Załączniki: