Akty prawne

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

w sprawie wyznaczenia komisji do rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kruklanki

Numer aktu: Uchwała XXIV/224/2017

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy Kruklanki

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Załączniki: