Akty prawne

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski | wersja archiwalna

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2017 – 2029

Numer aktu: Uchwała XXIV/223/2017

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy Kruklanki

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Załączniki: