Akty prawne

Ogłoszono przez Krzysztof Szydłowski

w sprawie opłat lokalnych

Numer aktu: Uchwała XXIV/221/2017

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy Kruklanki

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie w 14 dni po ogłoszeniu w dzienniku ustaw

Status: Obowiązujący

Załączniki: